Tìm mô hình mới cho xúc tiến đầu tư

Tìm mô hình mới cho xúc tiến đầu tư

Theo các chuyên gia về đầu tư nước ngoài, mỗi năm trên toàn thế giới luôn có hàng nghìn tỷ USD vốn FDI “lang thang” tìm địa điểm dừng chân. Thực tế này cho thấy, ...

5 tháng giải ngân FDI đạt 7,3 tỷ USD

5 tháng giải ngân FDI đạt 7,3 tỷ USD

Dữ liệu về tình hình thu hút vốn FDI vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, cho thấy dòng vốn tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, ...

Giằng co chính sách lao động thời hội nhập

Giằng co chính sách lao động thời hội nhập

“Thừa thày thiếu thợ, thị trường lao động kém cạnh tranh, thiếu hụt ngay từ các kỹ năng giản đơn, ngày càng được coi là lời cảnh báo đối với một quốc gia đang phát ...