Lách luật rút tiền thẻ tín dụng

Lách luật rút tiền thẻ tín dụng

Thy Thơ | Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hướng dẫn khách hàng chuyển số tiền trong thẻ tín dụng đến tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt để tiêu dùng.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Linh Linh | Động thái hút ròng của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất liên ngân hàng giảm tương đối mạnh trong tuần vừa qua cho thấy thanh khoản tiếp tục có diễn biến tích cực.