Tương lai nào cho các dự án của Văn Phú-Invest?

Tương lai nào cho các dự án của Văn Phú-Invest?

(VietQ.vn) - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên, Văn Phú-Invest cho thấy hàng loạt dự án với tương lai đột phá, tuy nhiên, thực tế trong năm 2018 doanh nghiệp này đang phải gánh không ít khó khăn.