Nông nghiệp xuất siêu 2,58 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản tháng 4/2019 ước đạt 3,4 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 12,5 tỷ USD, tăng 0,7% cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần 6 tỷ USD, giảm 10,3%; thuỷ sản ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 2,5%; chăn nuôi ước đạt 0,19 tỷ USD, tăng 1,5%; lâm sản chính ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 17,8%.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, bốn thị trường chính mà Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản tới là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc; chiếm thị phần lần lượt là 20,9%, 20,1%, 8,7% và 5,4%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 4/2019 ước đạt 2,68 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt 9,92 tỷ USD tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 8,15 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018; nhập khẩu chăn nuôi đạt 1,1 tỷ USD, tăng 14,2% so với năm 2018.

Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Nâng tầm nông sản Việt
Nâng tầm nông sản Việt
Hiện đại hóa ngành nông nghiệp: Đẩy nhanh ứng dụng IoT
Hiện đại hóa ngành nông nghiệp: Đẩy nhanh ứng dụng IoT
Nghiên cứu triển khai hội nghị chuyên đề về tín dụng cho nông nghiệp
Nghiên cứu triển khai hội nghị chuyên đề về tín dụng cho nông nghiệp
Nguồn: thoibaonganhang.vn