Tăng trích lập dự phòng, kiểm toán giảm gần 20 tỷ lợi nhuận của HMC

.

Công ty Cổ phần Kim khí TP HCM - Vnsteel (HoSE: HMC) vừa có văn bản giải trình về việc lợi nhuận trên báo cáo tài chính kiểm toán giảm trên 10% so với báo cáo tự lập.

Theo đó, doanh thu thuần không có sự thay đổi so với trước kiểm toán. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán bị kiểm toán giảm hơn 20 tỷ còn 3.561 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm giá vốn là do kiểm toán hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 19 tỷ khi giá thị trường tăng so với thời điểm lập báo cáo và hoàn nhập quỹ tiền lương hơn 1 tỷ đồng.

Chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán.

Chi phí tài chính bị điều chỉnh tăng do kiểm toán tăng dự phòng các khoản đầu tư thêm 2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm do hoàn nhập quỹ dự phòng tiền lượng 5,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý là chi phí quản lý doanh nghiệp bị kiểm toán tăng thêm gần 44 tỷ đồng. Nguyên nhân là kiểm toán tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của công ty Thép Tấm lá Thống nhất 46,6 tỷ, điều chỉnh tăng dự phòng nợ phải thu khó đòi khách hàng khác 120 triệu đồng và hoàn nhập quỹ dự phòng tiền lương 2,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, thu nhập khác cũng bị điều chỉnh tăng do hạch toán xử lý công nợ đã thu của công TNHH TM Vạn Phúc hơn 900 triệu đồng.

Với những thay đổi lớn đó, lợi nhuận trước thuế bị kiểm toán điều chỉnh giảm 19,5 tỷ so với báo cáo công ty tự lập, còn 123,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế bị điều chỉnh giảm 15,6 tỷ còn 98,2 tỷ đồng. Với con số này, công ty vẫn vượt đến 145% kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2017.

Trên thị trường, cổ phiếu HMC đang giao dịch tại mức giá 18.000 đồng/cp. So với con số EPS năm 2018 là 4.675 đồng thì cổ phiếu được định giá tại mức P/E khá thấp là 3,85 lần.

Nguồn: ndh.vn