KQKD HNX-30: Lợi nhuận 2018 tăng 22,3%, bằng 10,5% VN-30

.

Theo thống kê của Người Đồng Hành, tổng doanh thu năm 2018 của các doanh nghiệp nằm trong 'rổ' chỉ số HNX-30 đạt 113.332 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 14.254 tỷ đồng, tăng đến 22% so với 2017. Dù có sự tăng trưởng mạnh nhưng nếu so với các doanh nghiệp thuộc 'rổ' chỉ số VN-30 thì còn số lợi nhuận này chỉ tương đương 10,45% (tổng lợi nhuận 30 doanh nghiệp nhóm VN-30 năm 2018 đạt 136.388 tỷ đồng).

Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của nhóm HNX-30. ĐVT: Tỷ đồng.

Dẫn đầu về doanh thu trong nhóm là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) với 14.666,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã sụt giảm khoảng 13% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của PVS năm 2018 đạt 549 tỷ đồng, giảm mạnh 30% so với năm trước và đứng ở trị thứ 8 trong nhóm HNX-30.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX: ACB) có lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt trội hẳn so với phần còn lại của 'rổ' chỉ số HNX-30. ACB ghi nhận 10.362 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 22,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này lên đến 5.137 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2017. Thậm chí một ngân hàng khác trong nhóm HNX-30 là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) cũng chỉ có lợi nhuận sau thuế là 1.665,8 tỷ đồng (tăng 8,2% so với năm trước).

Doanh thu 30 doanh nghiệp trong nhóm HNX-30. ĐVT: Tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý ở KQKD trong nhóm HNX-30 năm 2018 đó là không doanh nghiệp nào báo lỗ. Mặc dù vậy, số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng âm lại ở mức khá cao với 14 doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HNX: HHG) báo lãi sau thuế năm 2018 chỉ 1,4 tỷ đồng, giảm 96% so với năm trước. Riêng quý III và IV/2018, HHG báo lỗ lần lượt 1,8 tỷ đồng và 2,3 tỷ đồng.

Các cái tên cũng có lợi nhuận giảm đáng kể so với năm trước là Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (HNX: HUT), Công ty Cổ phần Vimeco (HNX: VMC), Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG).

Trong nhóm HNX-30 kỳ này có ba doanh nghiệp chuyển lỗ (2017) thành lãi (2018) đó là Công ty Cổ phần SCI (HNX: S99), Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (HNX: DCS).

Lợi nhuận sau thuế 30 doanh nghiệp trong nhóm HNX-30. ĐVT: Tỷ đồng.

Về tăng trưởng lợi nhuận, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (HNX: MBS) và Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (HNX: DGC) chia sẻ hai vị trí dẫn đầu. MBS đạt hơn 177 tỷ đồng lợi nhuận năm 2018, gấp 7,4 lần năm trước nhờ hoạt động tự doanh và môi giới chứng khoán khởi sắc. DGC cũng đạt 881,6 tỷ đồng lơi nhuận, gấp 6,8 lần năm 2017. Trong đó, DGC đã leo lên top 5 về lợi nhuận sau thuế ở nhóm HNX-30. Năm qua, DGC đã sáp nhập CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL), thông qua việc phát hành gần 57,8 triệu cổ phiếu hoán đổi.

Về tổng tài sản, ACB và SHB vẫn bỏ quá xa so với phần còn lại trong nhóm HNX-30. Hết năm 2018, tổng tài sản của ACB đạt 329.333 tỷ đồng (giảm 14%) so với 2017, SHB cũng đạt 323.338 tỷ đồng (giảm 11,5%). Trong khi đó, đứng thứ ba là PVS chỉ đạt 22.542,6 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước).

Hai doanh nghiệp có tổng tài sản tăng mạnh nhất nhóm HNX-30 là VMC và MBS với 28% và 13,2%, đạt lần lượt 1.595 tỷ đồng và 3.774,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản 30 doanh nghiệp trong nhóm HNX-30. ĐVT: Tỷ đồng.

Nguồn: ndh.vn