MBB chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt 6%

.

Ngày 25/3, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HoSE: MBB) thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% (mỗi cổ phiếu được nhận 600 đồng, loại trừ cổ phiếu quỹ).

Ngày đăng ký cuối cùng là 8/4. Thời gian chi trả sẽ bắt đầu từ 26/4.

Sau đợt trả cổ tức và chi thưởng cổ phiếu tháng 7/2018, vốn điều lệ của MBBank đã tăng lên 21.605 tỷ đồng. Số lượng đang lưu hành là 2,11 tỷ cổ phiếu. Như vậy, số tiền mà nhà băng này dự kiến chi ra khoảng 1.260 tỷ đồng.

Năm 2018, ngân hàng đạt doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 19.537 tỷ, tăng 41%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.767 tỷ, ROE đạt 19,41 % còn ROA khoảng 1,83%. Tỷ lệ nợ xấu của MBBank đến hết năm 2018 ở mức 1,33%.

Sang năm 2019, MBBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 9.895 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ là 8.525 tỷ đồng, tăng 21%.

Tổng tài sản ngân hàng dự kiến tăng 12% và vượt mốc 400.000 tỷ. Vốn điều lệ tăng 20% đạt 25.841 tỷ đòng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%. MBBank dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 14%.

Nguồn: ndh.vn