Maritime Bank sẽ mua lại 70 triệu cổ phiếu quỹ

.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank - MSB) vừa thông qua phương án mua lại 70 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Giá chào mua là 11.000 đồng/cp, ứng với số tiền dự chi 770 tỷ đồng.

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MSB. Ngân hàng dự kiến thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong tháng 10.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Maritime Bank đạt hơn 268 tỷ đồng, tăng 63% và vượt 38% kế hoạch năm. Tổng tài sản của ngân hàng đến 30/6 vượt 123.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,11% trên tổng dư nợ, giảm so với mức 2,17% của đầu năm.

Trên sàn OTC, cổ phiếu Maritime Bank được đăng ký mua bán tại vùng giá 10.000-11.000 đồng/cp.

Nguồn: ndh.vn