VNG: Bán cổ phiếu quỹ giá gần 1,9 triệu đồng/cp

.
CTCP VNG vừa thông báo hoàn tất việc bán 355.820 cổ phiếu quỹ với giá 1,86 triệu đồng/cp, giảm lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ từ 7,46 triệu xuống hơn 7,1 triệu cổ phiếu.
 
Giao dịch được thực hiện qua công ty chứng khoán trung gian vào ngày 4/3. Ước tính, VNG thu về gần 662 tỷ đồng và định giá doanh nghiệp đạt 2,8 tỷ USD.
 
Theo kế hoạch, VNG sẽ dùng tiền thu được làm vốn lưu động để mở rộng và phát triển thị trường trong nước và nước ngoài; góp vốn, đầu tư hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển sản phẩm và củng cố thị phần.
 
Trước đó, Seletar Investments, công ty con của Temasek Capital thuộc Temasek Holdings, thông báo mua xong 355.820 cổ phiếu CTCP VNG, nâng tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 6,35%.
 
Đến cuối 2018, tổng tài sản của VNG đạt gần 4.959 tỷ, tăng 15% so với đầu năm vốn chủ sở hữu ở mức 3.846 tỷ đồng.
 
Lê Hải Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Nguồn: www.stockbiz.vn