Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình Dương

.
Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình Dương
20 Tháng Ba, 2019 mai quynh

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình DươngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 33/2018/QĐ-UBND2      Quyết định 33/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế Quyết định 07/2018/QĐ-UBND;2.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 BAN HÀNH […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu (18/04/2019)
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất (18/04/2019)
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác (17/04/2019)
Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình Dương
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

 • 1 QUYẾT ĐỊNH 33/2018/QĐ-UBND
 • 2      Quyết định 33/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế Quyết định 07/2018/QĐ-UBND;
  • 2.1 QUYẾT ĐỊNH
  • 2.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
QUYẾT ĐỊNH 33/2018/QĐ-UBND      Quyết định 33/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế Quyết định 07/2018/QĐ-UBND;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 33/2018/QĐ-UBND: Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) (sau đây viết tắt là hệ số K) năm 2019 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 33/2018/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Thực hiện Văn bản số 330/HĐND-KTNS ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại các Tờ trình số 147/TTr-STC ngày 07/12/2018, số 155/TTr-STC ngày 17/12/2018 và Báo cáo thẩm định số 161/BC-STP ngày 04/12/2018 của Sở Tư pháp.

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) (sau đây viết tắt là hệ số K) năm 2019 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Hệ số K là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể.

2. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

………………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương về hệ số điều chỉnh giá đất

Bài viết tham khảo:

 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2018 là bao nhiêu?
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bến Tre 2019;

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương về hệ số điều chỉnh giá đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Dịch vụ cấp đổi sổ đỏ tốt nhất
 • Quyết định 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang
 • Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang
 • Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã
 • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang
 • Tải mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng
 • Quyết định 23/2018/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
Các bài viết khác
 • Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện lao động
 • Dịch vụ cấp đổi sổ đỏ tốt nhất
 • Quyết định 1904/QĐ-BLĐTBXH mới nhất
 • Quyết định 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang
 • Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang
 • TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI 2019
 • Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ tham gia BHXH lần đầu 2019
 • Dịch vụ tư vấn nhận nuôi con nuôi Luật Toàn Quốc
 • Dịch vụ yêu cầu xác nhận cha mẹ con tại Tòa 2019
Nguồn: luattoanquoc.com