Thừa Thiên - Huế: Quy định về quản lý các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng

.
(Xây dựng) - Ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019, quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

-->

(Xây dựng) - Ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019, quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.


Bãi tập kết cát sỏi nằm trong quy hoạch ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

Theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh có 54 điểm tập kết cát sỏi, trong đó thị xã Hương Trà được quy hoạch 12 điểm, thị xã Hương Thủy 10 điểm, TP Huế có 5 điểm, huyện Phong Điền 5 điểm, Quảng Điền 5 điểm, Phú Lộc 5 điểm, A Lưới 5 điểm, Nam Đông 4 điểm, Phú Vang 2 điểm.

Các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng khi đưa vào hoạt động phải có giấy đăng ký phù hợp ngành nghề; Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND cấp huyện xác nhận (bao gồm quy chế hoạt động bến, bãi); Hoàn thành việc xây dựng công trình bến, bãi theo giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp và giấy phép xây dựng đang còn thời gian hiệu lực; Có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của cấp có thẩm quyền; Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất cho mục đích làm bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi; Đảm bảo điều kiện về an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định; Có nội quy hoạt động bến bãi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 29/5/2012.

Trí Đức

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn