Quảng Ninh triển khai quy hoạch Khu đô thị du lịch ven biển Cẩm Phả

.
quy hoạch khu đô thị ven biển Cẩm Phả
Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai quy hoạch khu đô thị du lịch, dịch vụ
ven biển Cẩm Phả. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, nhà đầu tư dự án được phép lập, trình duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Việc này được tiến hành song song với quá trình UBND TP. Cẩm Phả lập và trình duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Cẩm Phả.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành cũng như quy chế làm việc, việc thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết sẽ được thực hiện.

UBND TP. Cẩm Phả được chính quyền tỉnh Quảng Ninh giao trách nhiệm chấp hành chính sách pháp luật theo ý kiến chỉ đạo trong việc quản lý xây dựng sử dụng đất, kinh doanh khoáng sản tại khu vực cảng Km6.

Mặt khác, ranh giới Cụm cảng Km6 cần điều chỉnh quy hoạch phân khu sẽ được TP. Cẩm Phả xác định cụ thể. Cùng với đó, TP đề xuất phương án xử lý quy hoạch chi tiết mỏ đá đang khai thác. Đối với những đồ án quy hoạch chi tiết trong cụm cảng không còn phù hợp so với chỉ đạo của tỉnh, TP cần chủ động thu hồi, hủy bỏ. Trước ngày 30/5/2019, TP. Cẩm Phả tổng hợp gửi Sở Xây dựng để tham mưu và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét trước ngày 15/6 tới.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dự án (giai đoạn 1) lên Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trước ngày 15/6/2019.

Nguồn: dothi.net