Dừng lập đồ án quy hoạch 3 dự án tại Hạ Long (Quảng Ninh)

.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng lập đồ án quy hoạch 3 dự án sau: Quy hoạch Tôn tạo cảnh quan tổng thể đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long tỷ lệ 1/500; Quy hoạch Trung tâm Văn hóa Làng Chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long chi tiết 1/500 và Quy hoạch Trung tâm Bảo tàng sinh thái Hạ Long (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) tỷ lệ 1/500.

Nội dung quyết định cho hay, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch Trung tâm Bảo tàng sinh thái Hạ Long từ năm 2002. Tuy nhiên, địa điểm xây dựng đã được điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện quy hoạch. Lô đất dự kiến xây trung tâm hiện đã được điều chỉnh quy hoạch thành Khu khách sạn và dịch vụ cao cấp. Vậy nên, tỉnh Quảng Ninh quyết định hủy bỏ những văn bản liên quan tới quy hoạch này. 

dừng lập 3 đồ án ở Hạ Long
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định chính thức dừng lập 3 đồ án quy hoạch chi tiết tại TP. Hạ Long. (Ảnh minh họa).

Từ năm 2007, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý chủ trương đầu tư Trung tâm văn hóa Làng Chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long. Sau đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo xây dựng Đề án di dời, xử lý nhà bè, làng chài trên vịnh vào ngày 13/9/2012. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng ra quyết định phê duyệt đề án này. Vì vậy, Đồ án Quy hoạch chi tiết Trung tâm làng chài Cửa Vạn không được tiếp tục thực hiện. 

Trong khi đó, đối với quy hoạch tôn tạo cảnh quan tổng thể đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết từ năm 2010. Tuy nhiên, đồ án đã nhiều lần được điều chỉnh, thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện. Về sau, Công ty TNHH Nam Tùng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu dự án, quy hoạch tổng thể, phương án đầu tư, quản lý, khai thác dịch vụ trên đảo Ti Tốp. 

Do vậy, những văn bản liên quan tới việc lập, thực hiện quy hoạch tôn tạo cảnh quan tổng thể đảo Ti Tốp đối với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng bị hủy bỏ. 

Nguồn: dothi.net