Lãi suất vay ưu đãi nhà xã hội tại Ngân hàng Chính sách là 4,8%/năm

.
CafeLand - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 335/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2019 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Đối với lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định 370/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm: Lãi suất vay mua nhà năm 2019

Nguồn: cafeland.vn