Sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức bao che, tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng

.
CafeLand - Đây là một trong những nội dung tại Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký ban hành mới đây. Quy định mới sẽ thay thế Quyết định số 09 ngày 14/2/2014 của UBND TP Hà Nội.

Theo quyết định này, công trình xây dựng trên địa bàn TP phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vi phạm về trật tự xây dựng phải được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục triệt để theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý hành chính, bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 36, Điều 64 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND cấp xã cũng là nơi chỉ đạo tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng và ban hành các quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2019.

Nguồn: cafeland.vn