Ngành Hải quan tích cực triển khai các biện pháp chống thất thu

.

  • Năm 2019, cần tạo bứt phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
  • Nhiều giải pháp để chống thất thu thuế
  • Siết chặt công tác tính trị giá hải quan chống thất thu thuế

Tính từ ngày 1-1-2019 đến 30-6-2019, tổng số hồ sơ TTHC được thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến là 69.178 bộ với tổng số đối tượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 12.408, trong đó số doanh nghiệp: 12.323; cá nhân: 85. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã thụ lý, giải quyết gần 6,3 triệu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó 98% giải quyết thông qua mạng internet, còn lại giải quyết trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

Trình Bộ đơn giản hóa 2 TTHC; đề xuất đơn giản hóa 7 TTHC, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 14 điều kiện kinh doanh tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị trong Ngành đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời, hiệu quả các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, DN về TTHC. 

Công tác CCHC; kiểm soát TTHC; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành Hải quan tiếp tục được chú trọng tạo thuận lợi cho DN, bảo đảm yêu cầu quản lý, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu các tiêu cực trong giải quyết TTHC, nhất là ở cấp chi cục.

Tính đến ngày 30-6-2019 đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối; 173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gần 2,27 triệu bộ hồ sơ của hơn 30,7 nghìn DN tham gia. Riêng từ ngày 1-1 đến 30-6-2019, số hồ sơ đã được xử lý gần 482 nghìn bộ hồ sơ của hơn 4.300 DN tham gia.

Trong công tác KTCN, 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Hải quan đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ về cải cách hoạt động KTCN và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tỷ lệ hàng hóa KTCN giảm đáng kể, công tác điện tử hóa thủ tục KTCN được đẩy mạnh, đã chỉ ra được các mặt hàng còn chịu sự kiểm tra chồng chéo để trình Chính phủ hướng giải quyết, tháo gỡ tạo thuận lợi cho người dân, DN. 

Với vai trò là đơn vị đầu mối, Tổng cục Hải quan đã tích cực, chủ động rà soát các quy định pháp luật, tổng hợp những vướng mắc của DN để kịp thời kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu, tháo gỡ, nhờ đó trong 6 tháng đầu năm các mặt hàng thuộc diện quản lý và KTCN đã giảm 12.600 mặt hàng (từ 82.698 năm 2015 xuống còn 70.087).

Nhờ triển khai tích cực nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và tăng cường chống thất thu, kết quả thu NSNN trong 6 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan đã đạt được kết quả khả quan với số thu đạt 175.522 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, bằng 55,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,4%, tương đương tăng 28.602 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018 (146.950 tỷ đồng).

Phan Đức
Nguồn: cand.com.vn