6 tháng đầu năm, Bảo Việt báo lãi 830 tỷ đồng

.
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2018 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 7.236 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần mảng này đạt 13.675 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh này lên tới 8.118 tỷ đồng, tăng tới 51,2% khiến mảng này lỗ gộp tới 882 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước tập đoàn vẫn đạt lợi nhuận gộp 494 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ gộp 2.021 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 600 tỷ đồng.
Thu nhập thuần từ các hoạt động khác kỳ này cũng giảm 56,9%, còn 9 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động môi giới chứng khoán và bảo lãnh phát hành đạt 1,4 tỷ đồng, từ hoạt động quản lý danh mục đầu tư gần 2 tỷ đồng, cho thuê và quản lý bất động sản 6 tỷ đồng.
Hoạt động tài chính kỳ này mang về cho Bảo Việt tổng doanh thu hơn 2.671 tỷ đồng, tăng 76,9% so với quý II/2017. Trong đó, chủ yếu là từ lãi đầu tư chứng khoán (1.165 tỷ đồng), lãi tiền gửi (hơn 697 tỷ đồng) và lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu (hơn 675 tỷ đồng). 
Nhờ đó, lợi nhuận mảng này đã có sự tăng trưởng mạnh trong kỳ khi đạt 2.200 tỷ đồng, tăng tới 90,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 4.653 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ.
Các công ty liên doanh liên kết kỳ này chỉ mang về cho Bảo Việt khoản lợi nhuận gần 10 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 27 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, mảng này báo lãi 26,5 tỷ đồng, giảm 40,2%.
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng nhẹ 11,7%, lên 948 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý II/2018, Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 325 tỷ đồng, giảm tới 54% so với quý II/2017, trong đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt gần 320 tỷ đồng, giảm 54%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế 830 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước.
Giải trình về việc lợi nhuận giảm, Bảo Việt cho biết, do thị trường chứng khoán Việt Nam biến động giảm, đặc biệt giảm mạnh trong quý II khiến chi phí trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tăng so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Chính phủ dài hạn giảm từ cuối năm 2017 và tiếp tục duy trì ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm 2018 cùng với việc thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo Thông tư 50/2017/TT-BTC mới ban hành khiến chi phí trích lập dự phòng nghiệp vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nói chung và Bảo Việt nhân thọ nói riêng tăng mạnh.
Dù vậy, Bảo Việt cũng cho biết, các diễn biến này về cơ bản đã được dự kiến trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 của tập đoàn.
Năm 2018, BVH đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.348 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành 61,6% kế hoạch năm.
Tổng tài sản tăng của Bảo Việt tại thời điểm ngày 30/6/2018 tăng 10% so với đầu năm, lên hơn 100.568 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng vọt lên gần 5.911 tỷ đồng, tương đương tăng 56%. 
Đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn đạt 38.529 tỷ đồng, tăng 23,6% so với đầu năm, trong đó chứng khoán kinh doanh hơn 2.924 tỷ đồng và 36.023 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ 5%, xuống còn 6.566 tỷ đồng.
Bảo Việt mới đây vừa có thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, 3/8 là ngày đăng ký cuối cùng và đến ngày 31/8, BVH sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng.
Với gần 700,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Bảo Việt sẽ chi cho lần trả cổ tức này là hơn 700 tỷ đồng, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế của năm 2017. 
Hiện Bộ Tài chính nắm gần 71% vốn Bảo Việt, ước tính Bộ sẽ thu về 490 tỷ đồng từ cổ tức này.

TRẦN THÚY

Tin liên quan
  • Bảo Việt chuẩn bị chi hơn 700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017
Cùng dòng sự kiện
  • Nửa năm mới hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận, C47 vẫn muốn điều chỉnh kế hoạch lãi gấp gần 5 lần
  • Nợ khó đòi của Tập đoàn Cao Su vượt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận giảm 90% so với cùng kỳ
  • Nửa đầu năm Nhà máy in tiền Quốc gia thu gần nghìn tỷ, lợi nhuận xấp xỉ năm 2017
  • 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu giảm nhẹ nhưng lợi nhuận VNPT vẫn tăng 46%
  • Xổ số Kiến thiết TP.HCM: 6 tháng lợi nhuận tăng trưởng 22,3% đạt 587,7 tỷ đồng
Từ khóa: bảo việt, BVH, lợi nhuận
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn