Nông nghiệp – nông dân - nông thôn vay Agribank 692.888 tỷ đồng

.
Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), tính đến ngày 31/8/2018, tổng nguồn vốn của Agribank đạt 1.117.615 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm đến trên 82% vốn huy động và đạt 916.444 tỷ đồng.
Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 942.705 tỷ đồng, trong đó dư nợ đầu tư “Tam nông” (nông nghiệp – nông dân – nông thôn) chiếm đến 73,5% và đạt 692.888 tỷ đồng, trong cho vay “tam nông” thì dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân (bao gồm hộ sản xuất và doanh nghiệp tư nhân) đạt 622.355 tỷ đồng, tăng 9,4% so với thời điểm 31/12/2017.
Trong thời gian qua, Agribank đã góp phần xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo. Tính đến 31/8/2018, dư nợ cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 683 ngàn tỷ đồng.
Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo các Quyết định 63,65,68 với dư nợ 3.964 tỷ đồng.
Cho vay ưu đãi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a với dư nợ 2.037 tỷ đồng. Cho vay gia súc gia cầm, cá tra, tôm với dư nợ 40.221 tỷ đồng.
Cho vay theo Nghị định 67 về chính sách phát triển thủy sản với dư nợ 5.443 tỷ đồng. Cho vay tái canh cà phê khu vực Tây Nguyên với dư nợ 501 tỷ đồng. Cho vay xây dựng Nông thôn mới với dư nợ 399.362 tỷ đồng với trên 2,7 triệu khách hàng dư nợ.
Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch với quy mô nguồn vốn 50.000 tỷ đồng, doanh số cho vay chương trình này đạt trên 21.390 tỷ đồng...
Đến nay, Agribank đã triển khai cho vay qua 55.895 tổ nhóm, với số thành viên trên 1,3 triệu khách hàng, tổng dư nợ cho vay thông qua tổ nhóm 101.225 tỷ đồng.

LAN ANH

Tin liên quan
  • 6 tháng đầu năm 2018, Agribank đạt lợi nhuận 3.796 tỷ đồng
  • Mua sắm tại siêu thị được trả tiền thừa bằng kẹo, bao giờ người Việt coi trọng tiền lẻ?
  • Ngày 22/10: Xử phúc thẩm “bà trùm” Hứa Thị Phấn
  • “Cuộc chiến” tiền mặt ở trận địa nông thôn
  • Ví điện tử nở rộ nhưng tiện ích hạn chế
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: Agribank, cho vay, nông dân, lãi suất, nợ xấu, lợi nhuận
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn