Quảng Ninh sắp có khu đô thị 50ha vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng ở Móng Cái

.
Nguồn: vietnambiz.vn