HoREA: "Không có cơ sở pháp luật để tạm ngưng quyền bán, thế chấp nhà tại 7 dự án của Novaland"

.
Nguồn: vietnambiz.vn