Đường Nguyễn Tuân được mở rộng 720m còn lại sau nhiều năm quá tải vì "cõng" loạt chung cư

.
Nguồn: vietnambiz.vn