Căn hộ 1 người ở sẽ chiếm đến 10% trong năm 2019

.
Nguồn: vietnambiz.vn