Tro xỉ nhiệt điện than là nguồn "tài nguyên thứ sinh" quý giá

.
Nguồn: vietnambiz.vn